Site Network:

Inventering

Jag har under flera år arbetat med naturinventeringar. Jag hjälper er med inventering inför projektering eller i samband med MKB. Jag är utbildad biolog och har lång erfarenhet från olika typer av inventeringar.


Jag har lång erfarenhet av olika naturvärdesinventeringar och utför i samband med MKB:er olika typer av inventeringar. Jag har tidigare arbetet åt myndigheter med inventering av kärlväxter och områdesskydd (Natura2000). Äntligen finns nu en Svensk standard för naturvärdesinventering, SS199000:2014, naturvärdesinventering.