Site Network:

Vindkraftsutredningar

Här under finns visst referensmaterial som tillhör vindkraftutredningar, bland annat utförda fågelinventeringar och MKB-dokument

MKB_Galtryggen som pdf-fil daterad 2012-04-04

För mer material och referenser kontakta mig.