Site Network:

Om företaget

Sedan år 2000 har jag arbetat som miljökonsult. Jag har bland annat jobbat med miljökonsekvensbeskrivningar, miljöbedömningar, naturinventeringar och tillståndsansökningar, kvalitet- och miljösamordnare vid byggnation. Jag har bred erfarenhet både nationellt och internationellt.

Några av mina kärnområden

* Miljökonsekvensbeskrivningar
* Miljöbedömningar / Behovsbedömningar
* Tillståndsansökningar
* Naturinventeringar
* Konsekvensutredningar
* Planfrågor
* Inventeringar
* Kvalitetsledare miljö och utredningar vid nybyggnation

Om mig

Jag är i grund och botten ekolog med examen från Lunds universitet. Mina första yrkesverksamma år arbetade jag på Länsstyrelsen i Värmland med Natura 2000, Miljöövervakning och GIS. Därefter jobbade jag som miljökonsult på ENVIVE AB. Sedan 2003 driver jag mitt eget företag, mellan 2003 och 2005 med inriktning mot databehandling för att efter 2005 specialisera mig helt på miljöfrågor inom planer och program.

Kontakta mig för mer information eller se min CV