Site Network:

Referenser

Exempel på uppdragsgivare:


* Karlstads kommun miljöledning och styrning i ny- och ombyggnad samt miljöbyggnad.
* Kemikalieinspektionen
* Tillståndsprocess och underlag till miljöprövningsdelegation, privat näringsidkare
* Landstinget i Gävleborgs Län (Miljöutbildning SundaHus)
* Landstinget i Värmlands län (Miljöanpassat byggande, kvalitetsuppföljning, Miljöcoach,)
* Landstinget i Värmlands län (Strategisk miljöbedömning)
* Miljöcoach och miljösamordning vid om och nybyggnation av skola, privat Byggbolag samt Årjängs Kommun.
* Landstinget i Uppsala Län (Genomgång och Miljöutbildning SundaHus)
* Ansökningar till miljödomstol åt privata och offentliga exploatörer
* Bengtsfors kommun (MKB till detaljplaner)
* Skara kommun (MKB till planprogram)
* Munkedals kommun (naturinventering i samband med planprogram och detaljplaner)
* Kils kommun (Vindbruksplan)
* Essunga kommun (Vindbruksplan)
* Munkedals kommun (Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning av översiktsplan).
* Naturinventeringar Sotenäs kommun, Munkedals kommun mfl.
* Forshaga kommun (Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning av översiktsplan).
* Melleruds kommun (Miljöbedömning av översiktsplan).
* Dals-Eds kommun (MKB av Fördjupad översiktsplan över Nössemark).
* Askersunds kommun
* Torsby kommun (Miljöbedömning av översiktsplan).
* Melleruds kommun (MKB samt underlag till Miljödomstol).
* Munkedals kommun (Miljöbedömning och MKB detaljplaner).
* MKB:er i Torsby kommun
* MKB:er i Sunne kommun
* MKB:er i Grums kommun
* MKB:er i Kils kommun
* MKB:er i Årjängs kommun
* Behovsbedömningar Hammarö Kommun
* Länsstyrelsen i Värmlands län (naturinventering)
* Dalslands kanal (tillståndsansökning)


exempel på en MKB (som pdf-fil) tillhörande en detaljplan. Observera filen är 3,6 M

exempel på en MKB (som pdf-fil) tillhörande en översiktsplan Observera filen är 2 M

Exempel på internationella projekt:


* GIS-supported spatial planning in Latvia at the Regional board of Liepaja.
* Development objective for improved environmental performance for enterprises in Liepaja Region i Western Latvia

(läs mer) om internationella projekt