Site Network:

Tillstånd

Jag kan utföra hela arbetet med ett tillstånd enligt miljöbalken eller vara en del av processen. Jag har arbetat med Miljöbalken sedan den introducerades.

Jag har erfarenhet från tillståndsansökningar hos myndigheter och miljödomstolar.

Exempel på tillstånd som jag arbetar med är
* Vattenverksamhet - till mark och miljödomstolen
* Anmälan om vattenverksamhet - till länsstyrelsen
* Anmälan om dispans från artskyddsförordningen - till länsstyrelsen
* Tillstånd om verksamhet inom Natura 2000-området enligt 7 kap 28a § Miljöbalken - till länsstyrelsen
* Ansökan till miljöprövningsdelegationen - B-anläggning

Kontakta mig för mer information och vidare diskussion.