Site Network:

Välkommen till Henric Ernstson Konsult


Henric Ernstson Konsult är ett oberoende konsultföretag inriktat på miljöfrågor inom planarbete och byggnation.
Arbetet är inriktat i två delar, dels arbete i tidigt skede med planer, dels under byggfasen.
Företaget har unik kompetens gällande förebyggande miljöarbete.

Läs mer om de huvudsakliga arbetsuppgifterna :
behovsbedömningar,
miljöbedömningar,
naturinventeringar,
tillståndsansökningar
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) samt
miljöstyrning och utbildning vid ny- och ombyggnation.

Arbetsfältet är över hela landet men även internationell erfarenhet finns i företaget. Tveka inte att kontakta din miljökonsult så tar vi en vidare diskussion.