Vanliga uppdrag och exempel på uppdragsgivare:


Naturvärdesinventeringar

Naturvärdesinventeringar åt tex. Mellerud kommun, Årjängs kommun, Arvika kommun, Filipstads kommun, Säffle kommun, Hammarö kommun m.fl. Privata exploatörer, både på land och vatten

MKB Miljökonsekvensbeskrivningar

MKB i samband med LIS-planer, översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, ansökningar till MPD och Mark- och miljödomstol mm. i flera kommuner, t.ex. Mellerud, Storfors, Årjäng, Tanum, Karlstads Universitet

Ansökningar till Mark- och miljödomstol

Ansökningar och underlag inkluderat MKB till hamn, till brobyggnationer, inför rensning av brygganläggningar, industriverksamheter mm. både privata och offentlig verksamhet