Miljökonsekvensbeskrivning

Jag har arbetat med miljökonsekvensbeskrivningar ( MKB ) sedan 1999 både då det gäller planfrågor och projekt. De senaste åren har jag även hållit i MKB-kursen på Karlstads Universitet.

Jag arbetar med miljökonsekvensbeskrivningar och utredningar både då det gäller verksamheter (specifik miljöbedömning) och planer (strategisk miljöbedömning). När det gäller verksamheter arbetar jag som en del i projekt eller själv, beroende på storlek och art och jag jobbar mot flera tillståndsmyndigheter så som länsstyrelse, miljöprövningsdelegation eller mark- och miljödomstol. Under mina år som miljökonsult har jag drivit flera ärenden själv i mark- och miljödomstolen men också ingått i en större projektorganisation.

Exempel på en hamn där arbetet med att ta fram en MKB samt tillstånd har skett.