Miljökonsekvensbeskrivning

Jag har arbetat med miljökonsekvensbeskrivningar ( MKB ) sedan 1999 både gällande planfrågor och projekt. De senaste åren har jag även hållit i MKB-kursen på Karlstads Universitet.

Jag arbetar med miljöbedömningsprocessen både då det gäller verksamheter (specifik miljöbedömning) och planer (strategisk miljöbedömning). När det gäller verksamheter driver jag frågan själv eller som en del i ett större projekt beroende på storlek och art. Jag jobbar mot flera tillståndsmyndigheter så som länsstyrelse, miljöprövningsdelegation eller mark- och miljödomstol och har under mina år som miljökonsult drivit flera ärenden själv i mark- och miljödomstolen men också ingått i en större projektorganisationer. När det gäller strategiska miljöbedömningar jobbar vi alltid långsiktigt i större sammanhang så att processen kan vävas in i planprocessen och maximera nyttan.

Exempel på en hamn där arbetet med att ta fram en MKB samt tillstånd har skett.