Site Network:

Sund Miljö och sunda materialval.

Henric Ernstson Konsult har arbetat med materialval i byggprocessen i både stora och små byggen sedan 9 år tillbaka. Genom ett aktivt materialval i alla steg i byggprocessen har det uppstått en miljömedvetenhet från projektets tidiga skede till utförande. I och med ett aktivt val av material har flera leverantörer fasat ut kemikalier och material som är mindre miljövänliga. Processen har också lett till att Landstinget i Värmland utsågs till ”Utmärkt Hållbar Upphandlare 2014” av miljöstyrningsrådet samt vinnare av AER:s europeiska regionala innovationspris 2014.
Jag arbetar för nuvarande med flera stora projekt inom området. Läs om landstingens projekt


Vid utbildning i Sunda Materialval brukar jag diskutera frågan, vad är sunt. Ett sunt byggande består inte enbart i en fråga, men utan att vara medveten om materialets egenskaper och påverkan, kan man inte trots en teknisk lösning, få ett sunt hus. Väljer man en teknisk lösning som kräver ett material som i sig inte är sunt, så får man inte ett sunt hus.
I det sunda ingår såklart kompromissen, var står vi idag och vad önskar vi. Men genom att systematiskt välja material och dokumentera var materialet ingår kan vi spara både pengar långsiktigt och miljö.

Ledstjärnan är försiktighetsprincipen

Försiktighetsprincipen bör tillämpas så att man inom en och samma material- eller produktgrupp väljer det som har lägst emission/utsläpp. Man jämför linoleummatta mot linoleummatta och papperstapet mot papperstapet och inte mellan grupper.
Läs om hur mycket kemikalier vi kan fasa bort i ett referensbygge genom aktiva val, rapport från nybyggnation av neonatalvårdsavdelningen i Karlstad.

Miljöklassning av byggnader

Det finns flera olika sätt att miljöklassa en byggnad. LEED, BREEAM och Miljöbyggnad är olika sätt att miljöklassa byggnader. Den för Svenska marknaden anpassade och framtagna metoden "Miljöbyggnad" är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan svenska företag, kommuner och regeringen genom den så kallade Bygga-bo-dialogen.
De internationella systemen LEED eller BREEAM är kan dock vara bra för internationella företag som verkar i Sverige.

Jag har varit involverad i det första LEED-healthcare certiferade sjukhuset i europa, operationshus 60 Karlstad. Jag är certiferad miljöbyggsamordnare enligt miljöbyggnad.

Drift och underhåll

När vi väl har byggt färdigt ett hus skall det driftas. Dokumentation av vad vi har använt, hur man skall sköta samt aktuell och korrekt dokumentation om huset är mycket viktig. Under ett hus livslängd händer mycket och vi måste dokumentera vad vi har och vad vi gör i ett hus. Genom bra verktyg kan vi säkerställa att vi kan spåra material och kemikalier om olyckan är framme och det visar sig att vi använt ett material som inte är så hälsosamt.