Publicerad den

Fortbildning Wilderness First Aid

Intressant fortbildning med LABCDE-träning och både stora och små scenarier i form av vinterolyckor på ett kylslaget Frösön i Östersund. Det var mycket nyttigt att också få omsätta teori med praktik i form av 1 dag repetetion och sedan massa scenarier i nära 2 dagar med -27grader Celsius.

Repetition och hantering vid stressiga tillfällen samt bedömning vad man kan göra är alltid bra att ha med sig. Jag har heller aldrig kört HLR i mer än 20 minuter kontinuerligt men det har vi nu.