Publicerad den

Miljöbyggnad silver – Orrholmsskolan Karlstad

Så, då är Orrholmsskolan i Karlstad certifierad för Miljöbyggnad silver, ytterligare ett Parteringprojekt som resulterar i bra resultat. Denna gång skulle skolan även certifieras och verifieras av SGBC. Det är alltid bra att ha någon tredje part som granskar och nu är den certifierad.

läs mer här

ByggDialogs hemsida

https://byggdialog.se/projekt/orrholmsskolan-i-karlstad
Publicerad den

Miljöbyggnad 4.0

Kursen för Certifierad Miljöbyggnadssamordnare 4.0 är avklarad. Intressant då miljöbyggnad tar ett vidare grepp och även avhandlar frågor som vi ser att vi ska / skulle ha hantera /t i detaljplaneskedet. Sedan är det ett bra påtryckningsmedel för att förändra marknaden och tankarna. När det gäller långsiktighet och hållbarhet.

Se bara på hur koldioxidavtrycket har förändrats inom byggbranchen sedan mätning och redovisning krävdes.

Publicerad den

Aktuella samråd som ligger ute nu

Avgränsningssamråd för vattenverksamhet Viken 1:20, Kristinehamns Kommun

Miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken

En miljöbedöming enligt 6 kap. miljöbalken innebär en process med uttalade steg och demokratiska processer. På denna sidan finns samrådshanlingar tillhörande projekt som ligger ute för samråd för kunds räkning.

Schematisk bild över miljöbedömnings- och tillståndsprocessen
Publicerad den

Ängs- och hagmarksobjekt

Mitt under en inventering så finner man något som man inte förväntar sig, mycket skoj och intressant. Här kommer ett kort utdrag från vad jag fann i under en naturvärdesinventering:

Värde: Högt naturvärde, Naturvärdeklass 2

Natura2000 Naturtyp fullgod 6510 Slåtterängar i låglandet

Karaktär och motivering:

I objektet finns arter som jungfru marie nycklar Dactylorhiza maculata subsp. maculata och nattviol Platanthera bifolia, blekfryle Luzula pallescens, ängsfryle Luzula multiflora, vårbrodd Anthoxanthum odoratum, prästkrage Leucanthemum vulgare, ängsvädd Succisa pratensis m.fl.

Trots att det inte var en riktad fjärilsinventering noterades flera exemplar av lunktgräsfjäril Aphantopus hyperantus, ängspärlemorfjäril Speyeria aglaja och ängsblåvinge Cyaniris semiargus.