Publicerad den

Miljöbyggnad 4.0

Kursen för Certifierad Miljöbyggnadssamordnare 4.0 är avklarad. Intressant då miljöbyggnad tar ett vidare grepp och även avhandlar frågor som vi ser att vi ska / skulle ha hantera /t i detaljplaneskedet. Sedan är det ett bra påtryckningsmedel för att förändra marknaden och tankarna. När det gäller långsiktighet och hållbarhet.

Se bara på hur koldioxidavtrycket har förändrats inom byggbranchen sedan mätning och redovisning krävdes.