Publicerad den

Aktuella samråd som ligger ute nu

Miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken

En miljöbedöming enligt 6 kap. miljöbalken innebär en process med uttalade steg och demokratiska processer. På denna sidan finns samrådshanlingar tillhörande projekt som ligger ute för samråd för kunds räkning.

Schematisk bild över miljöbedömnings- och tillståndsprocessen