Publicerad den

Ängs- och hagmarksobjekt

Mitt under en inventering så finner man något som man inte förväntar sig, mycket skoj och intressant. Här kommer ett kort utdrag från vad jag fann i under en naturvärdesinventering:

Värde: Högt naturvärde, Naturvärdeklass 2

Natura2000 Naturtyp fullgod 6510 Slåtterängar i låglandet

Karaktär och motivering:

I objektet finns arter som jungfru marie nycklar Dactylorhiza maculata subsp. maculata och nattviol Platanthera bifolia, blekfryle Luzula pallescens, ängsfryle Luzula multiflora, vårbrodd Anthoxanthum odoratum, prästkrage Leucanthemum vulgare, ängsvädd Succisa pratensis m.fl.

Trots att det inte var en riktad fjärilsinventering noterades flera exemplar av lunktgräsfjäril Aphantopus hyperantus, ängspärlemorfjäril Speyeria aglaja och ängsblåvinge Cyaniris semiargus.

Publicerad den

Inventeringssäsong 2022 (NVI)

Så är inventeringssäsongen igång, många nya detaljplaner som ska inventeras (NVI naturvärdesinventering) och även en del fåglar som ska utredas. Sprang på stor näckmossa, Fontinalis antipyretica i ett objekt i en icke flottningsrensad bäck….

En icke flottningsrensad bäck i värmland, dock med avverkning hela vägen ned i bäcken ställvis och ställvis granplantering hela vägen ned i bäcken….