Tillstånd – till tillsynsmyndighet eller mark- och miljödomstol

Jag har arbetat med miljöbalken sedan den kom 1998 och som konsult sedan 2000. Jag har lång erfarenhet av olika tillstånd, om det så bara gäller anmälan eller en fullständig ansökan till Mark- och Miljödomstolen. Hör av dig så kan vi reda ut saken.