Vanliga uppdrag och exempel på uppdragsgivare:


Naturvärdesinventeringar

Naturvärdesinventeringar åt tex. Mellerud kommun, Årjängs kommun, Arvika kommun, Filipstads kommun, Säffle kommun, Hammarö kommun m.fl. samt flera privata exploatörer samt arkitektkontor, både på land och vatten.

MKB Miljökonsekvensbeskrivningar

MKB i samband med LIS-planer, översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, ansökningar till MPD och Mark- och miljödomstol mm. i flera kommuner, t.ex. Mellerud, Storfors, Årjäng, Tanum, Kristinehamns, samt Karlstads Universitet.

Ansökningar till Mark- och miljödomstol

Ansökningar och underlag inkluderat MKB till hamn, till brobyggnationer, inför rensning av brygganläggningar, industriverksamheter mm. både privata och offentlig verksamhet.