Inventering

Jag startade min karriär som biolog på länsstyrelsen i Värmland med att inventera gräsmarker både i och utanför naturreservat, för att där efter jobba med Natura-2000 områden.

Som konsult har jag har lång erfarenhet av naturvärdesinventeringar och arbetar utifrån standarden SIS 199000:2014. Jag är har även S-30 certifikat vilket gör att jag arbetar med inventeringar i vatten som kräver dykning. Tveka inte att kontakta mig för mer information.