Publicerad den

Ängs- och hagmarksobjekt

Mitt under en inventering så finner man något som man inte förväntar sig, mycket skoj och intressant. Här kommer ett kort utdrag från vad jag fann i under en naturvärdesinventering:

Värde: Högt naturvärde, Naturvärdeklass 2

Natura2000 Naturtyp fullgod 6510 Slåtterängar i låglandet

Karaktär och motivering:

I objektet finns arter som jungfru marie nycklar Dactylorhiza maculata subsp. maculata och nattviol Platanthera bifolia, blekfryle Luzula pallescens, ängsfryle Luzula multiflora, vårbrodd Anthoxanthum odoratum, prästkrage Leucanthemum vulgare, ängsvädd Succisa pratensis m.fl.

Trots att det inte var en riktad fjärilsinventering noterades flera exemplar av lunktgräsfjäril Aphantopus hyperantus, ängspärlemorfjäril Speyeria aglaja och ängsblåvinge Cyaniris semiargus.