Publicerad den

Dykinventering med luft

Ibland är det inte mycket man finner när man inventerar, men nu är vi även på gång med flera dykinventeringar för placeringar av bryggor. Nedan är det ett kort från endast 3,2 meters djup och ändock är det mörkt och siktdjupet är mer eller mer obefintligt.