Publicerad den

Inventeringssäsong 2022 (NVI)

Så är inventeringssäsongen igång, många nya detaljplaner som ska inventeras (NVI naturvärdesinventering) och även en del fåglar som ska utredas. Sprang på stor näckmossa, Fontinalis antipyretica i ett objekt i en icke flottningsrensad bäck….

En icke flottningsrensad bäck i värmland, dock med avverkning hela vägen ned i bäcken ställvis och ställvis granplantering hela vägen ned i bäcken….