Publicerad den

Fortbildning Wilderness First Aid

Intressant fortbildning med LABCDE-träning och både stora och små scenarier i form av vinterolyckor på ett kylslaget Frösön i Östersund. Det var mycket nyttigt att också få omsätta teori med praktik i form av 1 dag repetetion och sedan massa scenarier i nära 2 dagar med -27grader Celsius.

Repetition och hantering vid stressiga tillfällen samt bedömning vad man kan göra är alltid bra att ha med sig. Jag har heller aldrig kört HLR i mer än 20 minuter kontinuerligt men det har vi nu.

Publicerad den

Forum för Giftfri miljö

fick jag äran att att föredra på årets konferens om substutition.

Forum för giftfri miljö med lite folk på plats i Mälarsalen på Münchenbryggeriet men detso mer teknik och många på länk, över 1000 anmälda så hedrade att få sprida kunskap om bra materialval och utfasning av kemikalier, vad blir effekten och vad kostar det?

Publicerad den

Medborgardialog

Så har vi hållit medborgardialog för Grebbestad Östra, full uppslutning med mer än 60 deltagare. Vi var 4 konsulter från Värmland som var nere och kommunen hade också mött upp med full styrka så att vi kunde ha rundabordssamtal med deltagarna för att ta reda på allt om programområdet.